Bilimsel Program
26 - 27 EKİM 2017
NÖROANATOMİ KURSU
Eğitmenler: Mehmet Selman Demirci, İlke Ali Gürses
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,
Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim Konferans Salonu
26 Ekim 2017, Perşembe 
   
13:00 - 13:30 Kayıt ve İkram 
13:30 - 13:45 Açılış
13:45 - 14:45 Konferans:
  Limbik Sistemin Mikrocerrahi Anatomisi ve Klinik Uygulamaları
  Necmettin Tanrıöver
   
14:45 - 15:15 Kahve Arası
   
15:15 - 17:30 Pratik Oturum I :
  Beyin Zarları ve BOS dolaşımı, Beynin Damar Desteği, Beyin Sapı ve Kafa Çiftleri, Serebellum
   
27 Ekim 2017, Cuma 
   
09:30 - 10:00 Kahve İkramı
   
10:00 - 12:00 Pratik Oturum II:
  Serebrumun Genel Yapısı, Dorsolateral Yüz: Girus ve Sulkuslar, Medyal ve Ventral Yüzler: Girus ve Sulkuslar, Diensefalon
   
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
   
13:00 - 14:00 Konferans:
  Epizodik Belleğin Nöral Altyapısı: Papez Devresi
  Hakan Gürvit
   
14:00 - 15:30 Pratik Oturum III:
  Limbik Sistem - Koronal Kesitler
   
15:30 - 16:00 Kahve Arası
   
16:00 - 17:30 Pratik Oturum IV:
  Limbik Sistem - Horizontal Kesitler
   
  Not: Nöroanatomi kursunun pratik oturumları tüm kursiyerlerin video projeksiyon ile diseksiyon sürecini detaylı şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, her oturumda küçük kursiyer grupları masa başında yer alarak diseksiyona doğrudan katılacaklardır. 
28 EKİM 2017, CUMARTESİ
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü, Fazıl Say Salonu
   
09:00 - 09:15 Kayıt ve İkram
09:15 - 09:30 Açılış
  Betül Yalçıner, TNPD Başkanı
  Türker Kılıç, BAU Tıp Fakültesi Dekanı
   
09:30 - 11:00 PANEL I: Limbik Sistem: Temel Bilimlerden Kliniğe
  Moderatörler: Filiz Onat, Çiğdem Özkara
  Limbik Sistem; Arsikorteks Hiyerarsisi
  Serap Şirvancı
  Limbik Sistem Fizyolojisi
  Özlem Akman
  Mesiyal Temporal Lob Epilepsisi
  Çiğdem Özkara
  Limbik Ensefalitler
  Gülşen Akman
   
11:00 - 11:30 Kahve Arası
   
11:30 - 13:00 PANEL II: Yapay Zeka ve Emosyon
  Moderatörler: Hakan Karaş, Yasemin Keskin Ergen
  Emosyonlar ve Emosyonel Belleğin Nörofizyolojisi
  Ertan Yurdakoş
  Yapay Zeka 101
  Pınar Yolum
  Zeka’nın Yapayında Tekinsiz Olan Ne?, 
  İlker Küçükparlak
   
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
   
14:00 - 15:30 İNTERAKTİF TARTIŞMA: Bellek Modelleri, 'Oto-Noetik Bellek' ve Benlik
  Moderatörler: Peykan Gökalp, Betül Yalçıner
  Hakan Gürvit, Güven Güzeldere
   
15:30 - 16:30 KONFERANS: Klinik Öncesi Alzheimer Hastalığında Tau ve Amyloid Patolojisinin Beyin İşlevlerine Etkisi
  Moderatör: Tamer Demiralp, Başar Bilgiç
  Emrah Düzel
   
16:30 - 16:45 Kahve Arası
   
16:45 - 18:15 PANEL III: Emosyondan Davranışa, İçeriden Dışarıya
  Moderatörler: Mustafa Sercan, Banu Aslantaş Ertekin
  Hakan Atalay, Barış Korkmaz
   
18:15 - 18:45 Akılcı İlaç Kullanımı
  Moderatör: Aslı Demirtaş Tatlıdede
  Evrim Göde Öğüten
   
18:45 - 19:00 Kapanış